Privacyverklaring

Embo Architecten BV, Jan Bouckaertstraat 6, 8790 Waregem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wim Embo is binnen Embo Architecten BV verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Hij is te bereiken via wim.embo@emboarch.be

 

Persoonsgegevens  die wij verwerken

Embo Architecten BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Embo Architecten BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Embo Architecten BV versterkt.

Hieronder vindt u een overzicht (niet limitatief) van de persoonsgegevens die wij verwerken :

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Mail-adres

 • Adres

 • Bouwplaats

 • BTW-nummer

 • ijksregisternummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Embo Architecten BV verwerkt u gegevens voor volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons uitgevoerde dienstverlening en die noodzakelijk zijn om deze dienstverlening te verstrekken of u en uw raadgevers hieromtrent te informeren.

 • Alle briefwisseling of contacten die in verband staan met de door ons uitgevoerde aankopen van goederen en diensten of andere verwerving, waar bij u optreedt als leverancier, dienstverstrekker enz.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens in onze boekhouding.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht zijn.

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en wettelijk toegelaten om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Embo Architecten BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen een wettelijke verplichting. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Embo Architecten BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Embo Architecten BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website Embo Architecten BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 Google analytics

Embo Architecten BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Embo Architecten BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Embo Architecten BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Embo Architecten BVA heeft hier geen invloed op. Embo Architecten BV heeft Google geen toestemming gegeven om viaEmbo Architecten BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens sturen naar wim.embo@emboarch.be.

 

Beveiligen

Embo Architecten BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Embo Architecten BV maakt gebruikt van een betrouw SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Embo Architecten BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Embo Architecten BV via  wim.embo@emboarch.be.

Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen u altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Get In Touch